Wartości Innova

Zespół Innova dokłada wszelkich starań, by konsekwentnie przestrzegać siedmiu podstawowych wartości. Nie zawsze udaje nam się zrealizować wszystkie jednocześnie, jednak zależy nam na przestrzeganiu ich w jak najszerszym zakresie. Staramy się, by wartości te były obecne w relacjach ze spółkami wchodzącymi w skład naszego portfolio oraz z kadrą zarządzającą podmiotów, z którymi współpracujemy.

Orientacja na sukces

Wspólnie z kadrą zarządzającą spółek staramy się opracowywać i wdrażać jasno zdefiniowane cele.

Wzajemny szacunek

Wiemy, że do sukcesu może prowadzić wiele dróg. Aby zrozumieć punkt widzenia innych osób musimy uważnie wsłuchiwać się w ich opinie i poglądy, kładąc nacisk na otwartą, szczerą i bezpośrednią komunikację.

Dążenie do doskonałości

W środowisku o wysokim poziomie konkurencyjności doskonałość to jedyna pewna droga do sukcesu.

Właściwe postępowanie

Zawsze staramy się zapewnić sobie decydujący głos w zarządach spółek wchodzących w skład naszego portfolio. Uważamy jednak, że posiadaną władzę należy wykorzystywać w sposób odpowiedzialny.

Kreatywność

Orientacja na sukces i dążenie do doskonałości wymagają jeszcze właściwego ukierunkowania. Promujemy obustronnie korzystne rozwiązania, które pozwalają pozyskać wsparcie wszystkich interesariuszy.

Przyjemność

Zarówno dla nas, jak i dla kadry zarządzającej przejmowanych spółek realizowane wspólnie projekty wiążą się ze wzmożonym wysiłkiem i nadgodzinami. Dlatego zależy nam, by praca nie była dla nas tylko i wyłącznie obowiązkiem, ale również źródłem radości i satysfakcji.

Praca zespołowa

Pragniemy stworzyć środowisko pracy sprzyjające osiąganiu ponadprzeciętnych wyników i pokonywaniu własnych ograniczeń. Jest to możliwe wyłącznie w duchu partnerstwa i pracy zespołowej.