Polityka Inwestycyjna

Zajmujemy się rozwojem przedsiębiorstw, a nie inżynierią finansową. Naszym celem jest wyznaczanie kierunku rozwoju spółki i transformacji na płaszczyźnie strategicznej lub operacyjnej. Specjalizujemy się w transakcjach polegających na zakupie większościowego pakietu udziałów w spółce i współpracy ze stroną sprzedającą oraz zarządem w zakresie budowania jej wartości.

Region inwestycji

Europa Centralna

Wybrane sektory

Usługi finansowe
TMT
Usługi dla biznesu
Produkcja
Sektor dóbr konsumpcyjnych
Ochrona zdrowia
Sektor sprzedaży detalicznej

Wielkość inwestycji

25 do 40 milionów euro

Typy transakcji

Platform+, Sukcesja firmy, Corporate Carve-out

Horyzont inwestycji

Typowy okres inwestycji to 3 do 5 lat
Wyjście z transakcji poprzez odsprzedaż udziałów inwestorowi lub wejście na giełdę papierów wartościowych