Polityka Inwestycyjna

Zajmujemy się rozwojem przedsiębiorstw, a nie inżynierią finansową. Naszym celem jest wyznaczanie kierunku rozwoju spółki i transformacji na płaszczyźnie strategicznej lub operacyjnej. Specjalizujemy się w transakcjach polegających na zakupie większościowego pakietu udziałów w spółce i współpracy ze stroną sprzedającą oraz zarządem w zakresie budowania jej wartości.

Region inwestycji

Europa Centralna

Wybrane sektory

Usługi finansowe
TMT
Usługi dla biznesu
Produkcja
Sektor dóbr konsumpcyjnych
Ochrona zdrowia
Sektor sprzedaży detalicznej

Wielkość inwestycji

15 – 40 milionów euro

Typy transakcji

Platform+, Sukcesja firmy, Corporate Carve-out

Horyzont inwestycji

Typowy okres inwestycji to 3 do 5 lat
Wyjście z transakcji poprzez odsprzedaż udziałów inwestorowi lub wejście na giełdę papierów wartościowych