Nasze Atuty

Zadaniem funduszy Innova nie jest samodzielne zarządzanie przedsiębiorstwami, lecz ustanowienie najlepszego zespołu zarządzającego i oddanie w jego ręce sterów spółki. Jednak w dłuższej perspektywie generowanie optymalnych wyników wymaga nieustannego zwiększania przewagi konkurencyjnej, dlatego zapewniamy zarządom przedsiębiorstw dostęp do czterech zasobów przewyższających jakością zasoby dostępne dla podmiotów konkurencyjnych.

Strategia

Inwestujemy wyłącznie w wybranych sektorach (patrz Polityka Inwestycyjna) i dzięki temu naszym spółkom portfelowym służymy szeroką wiedzą branżową i wieloletnim doświadczeniem. Przekonaliśmy się, że większe sukcesy osiąga się inwestując spółkę w branży, której specyfika nie jest nam obca.

Talent

Jesteśmy specjalistami w zakresie rekrutacji i motywowania doskonale wykwalifikowanej kadry zarządzającej, między innymi za pośrednictwem naszej sieci kontaktów Executive Networks. Dzięki ścisłej współpracy z zarządami spółek, które są jednocześnie ich współwłaścicielami, jesteśmy w stanie osiągać wyniki lepsze od wiodących globalnych korporacji.

Kapitał

Specjalizujemy się w międzynarodowych przejęciach, finansowaniu dłużnym, emisjach akcji (IPO) oraz transakcjach zbycia. Jesteśmy przekonani, że świadczymy na rzecz naszych spółek portfelowych usługi na poziomie wyższym niż oferowane przez wewnętrzne korporacyjne działy ds. fuzji i przejęć.

Szybkość

Wartość czasu jako zasobu jest nie do przecenienia. Częstokroć bardziej od rodzaju podjętych działań liczy się właściwy moment ich podjęcia. Naszym celem jest usprawnienie procesu decyzyjnego w naszych spółkach zgodnie z duchem pragmatyzmu i uwolnienie go od ciężaru biurokracji oraz spuścizny korporacyjnej.