Kryteria

Inwestujemy w spółki, którym możemy pomóc osiągnąć realną przewagę konkurencyjną. Jest to najważniejsze z naszych Kryteriów doboru inwestycji. Jako organizacja dynamiczna i przedsiębiorcza jesteśmy jednak skłonni inwestować w podmioty o interesującym profilu, niezależnie od tego, czy spełniają wszystkie wymienione obok kryteria.

Związki z Europą Środkową

Stawiamy na rozwój współpracy międzynarodowej w efekcie wzrostu organicznego lub poprzez przejęcia. Od spółek, w które inwestujemy wymagamy jedynie istnienia rzeczywistych lub planowanych powiązań z Europą Środkową.

Wykup udziałów

Przejmujemy udziały większościowe w spółkach, które oferują możliwość wygenerowania znaczącego wzrostu przy rozsądnym poziomie zadłużenia. Z zasady nie inwestujemy w przedsiębiorstwa wymagające restrukturyzacji lub rozpoczynające działalność (tzw „start-up’y”).

Sektory

Nasza działalność koncentruje się na sześciu sektorach, w których przeprowadziliśmy do tej pory szereg udanych inwestycji o wysokim wskaźniku rentowności (patrz Spółki portfelowePolityka Inwestycyjna).

Przewaga rynkowa

Poszukujemy spółek o utrwalonej pozycji rynkowej. Uzależnienie klientów od usług świadczonych przez firmę to jeden z kluczowych czynników sukcesu w biznesie.

Przetargi i dyscyplina cenowa

Zapłacenie rozsądnej ceny przy zakupie udziałów jest jedynym z najważniejszych warunków uzyskania korzystnego zwrotu z inwestycji. Uczestniczymy wyłącznie w wybranych przetargach, tj. takich, w których możemy wykorzystać posiadaną wiedzę o sektorze lub inwestujemy wspólnie z zarządem spółki.