Profil

Innova Capital jest wiodącym funduszem private equity w Europie Centralnej, specjalizującym się w wykupie spółek średniej wielkości. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili obecnej Innova zainwestowała blisko 860 mln EUR w 50 przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu. W 2010 roku Innova otrzymała za swój piąty fundusz Innova/5 nagrodę “CEE Fund of the Year Award” przyznawaną przez magazyn Unquote. Jury piątej edycji konkursu “Diamenty Private Equity” pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych przyznało Innovie w 2016 roku nagrody w następujących kategoriach:  spółka portfelowa PE roku 2015 (Grupa Wirtualna Polska) oraz firma zarządzająca roku 2015.

Fundusz Innova inwestuje w średniej wielkości przedsiębiorstwa z regionu Europy Środkowej, których wartość mieści się w granicach 50 – 150 mln EUR. Typowy okres inwestycji wynosi 3 do 5 lat, po czym udziały odsprzedawane są inwestorowi strategicznemu lub zbywane w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji.

Innova zrealizowała wiele spośród najbardziej udanych transakcji w regionie, jak np.

Atutem Innova jest jeden z najbardziej doświadczonych i stabilnych zespołów inwestycyjnych w Europie Środkowej, który przez ponad 20 lat zgromadził obszerną wiedzę o rynku i sfinalizował blisko 50 znaczących transakcji, osiągając doskonałe wyniki finansowe pomimo wymagającego otoczenia biznesowego.

  • 1.1 mld euro zgromadzonych w zarządzanych fun­du­szach
  • 6 zebranych funduszy
  • 50 inwestycji w 10 krajach
  • 15-sto osobowy zespól inwestycyjny
  • 860 mln euro zainwestowanych środków