Sieć Kontaktów

Nasze doświadczenia w dziedzinie venture capital jednoznacznie wskazują, że w naszym sektorze kluczem do sukcesu pozostaje sprawne zarządzanie talentami. Oznacza to, że w szerszej perspektywie konieczne jest zbudowanie kapitału ludzkiego, który stanie się fundamentem przyszłych sukcesów. W ramach naszej sieci kontaktów Executive Networks staramy się tworzyć pulę talentów, z której będą mogły czerpać spółki wchodzące w skład portfolio Innova..

Wykup menedżerski

Innova Executive Forum to elitarne, dostępne wyłącznie dla wybranych osób stowarzyszenie wysokich rangą menedżerów. Członkowie stowarzyszenia utworzonego w ramach współpracy z globalną firmą executive search Amrop spotykają się dwa razy w roku, by uzgodnić przebieg pełnego cyklu życia wykupu oraz podzielić się doświadczeniami dotyczącymi szans i zagrożeń stojących obecnie przed kadrą zarządzającą.

 

Pośrednicy

Starannie pielęgnujemy oparte na wzajemnym zrozumieniu relacje z wybranymi pośrednikami inwestycyjnymi. W przypadku transakcji nabycia staramy się stworzyć obustronnie korzystne warunki w oparciu o wcześniej uzgodnione umowy kupna, które łatwo dostosować do specyfiki konkretnej transakcji. W przypadku transakcji zbycia dokładamy wszelkich starań, by pozostać wiarygodną i rzetelną stroną umowy.

Przyjeciele Innovy

Osobom należącym do sieci kontaktów Executive Networks, które wygenerowały znaczne i wymierne korzyści dla Innova, oferujemy przystąpienie do funduszu Przyjaciele Innova (Friends of Innova – FOI). Członkowie funduszu współinwestują w fundusze Innova, jednak pozostają zwolnieni z opłat z tytułu zarządzania. W rezultacie osoby partycypujące w funduszu korzystają za darmo z usług naszego zespołu inwestycyjnego, podczas gdy Innova dysponuje wsparciem doświadczonych menedżerów, którzy mają wymierny interes finansowy w naszym sukcesie.

Global Alliance

Udział w stowarzyszeniu Global Alliance umożliwia Innova przekroczenie granic Europy Środkowej i wejście na prawdziwie globalne rynki. Członkowie Global Alliance to również inwestorzy zrzeszeni w funduszu Przyjaciele Innova, co dodatkowo zacieśnia nasze globalne powiązania.