Fundusze

Innova Capital dysponuje sześcioma funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości 1.1 mld EUR. Pierwsze dwa fundusze zostały już zamknięte. Fundusz Innova/3, który był jednym z najlepiej zarabiającym europejskich funduszy private equity w Europie Centralnej, rozpoczął process likwidacji. Fundusz Innova/4 znajduje się w końcowej fazie inwestowania. Od 2010 r. Fundusz Innova/5 zainwestował już w dwanaście spółek i zrealizował cztery udane wyjścia z inwestycji. W marcu 2018 r. Innova ogłosiła pierwsze zamknięcie nowego funduszu Innova/6 o wartości 196 mln EUR.

Fundusze zarządzane przez Innova Capital

  • Poland Partners
  • Innova/98
  • Innova/3
  • Innova/4
  • Innova/5
Fundusz Rok rozpoczęcia Wartość funduszu Region Etap Status
Poland Partners 1994 $ 64m Centralna Europa Venture Capital Zrealizowana; zamknięta w 2002
Innova/98 1998 $ 125m Centralna Europa Venture Capital Zrealizowana; zamknięta w 2008
Innova/3 2002 € 112m Centralna Europa Mid-Cap Buyout W pełni zainwestowana
Innova/4 2006 € 228m Centralna Europa Mid-Cap Buyout Aktywny fundusz; 9 spółek w  portfelu; 8 wyjść
Innova/5 2010 € 381m Centralna Europa Mid-Cap Buyout Aktywny fundusz; 12 spółek w portfelu; 4 wyjścia
Innova/6 2018 Fundraising Centralna Europa Mid-Cap Buyout First Close o wartości 196m EUR osiągnięty w 03/2018; 1 spółka w portfelu