Inwestorzy

Od momentu powstania, Innova Capital nawiązała współpracę z ponad 70 inwestorami instytucjonalnymi pochodzącymi z 10 krajów, w tym głównie ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Są to najczęściej fundusze funduszy, fundusze rodzinne (tzw. family office) oraz fundusze emerytalne.

Nasi Inwestorzy według lokalizacji

Nasi inwestorzy według typu